Tehlikesiz Atıkların Toplanması

Tehlikesiz Atıkların Toplanması


"Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği" kapsamında, tehlikesiz atık üreticileri tarafından oluşturulan tehlikesiz atıklar, oluştuğu noktalardan araçlarımızla alınarak, toplama-ayırma belgeli tesislerimize getirilir, atıklar cinslerine göre ayrıştırıldıktan sonra parçalanarak preslenir ve ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk edilir.

KATEGORİLER